Termeni și condiții

Acești Termeni și Condiții Generale sunt semnați între Octodoc (denumit în continuare „Octodoc”) și Utilizator și guvernează utilizarea și funcționarea octodoc.ro.

1. Definiții

– Termeni și Condiții Generale: se referă la acești termeni și condiții generale ale Site-ului.

– Utilizator independent și privat: se referă la orice Utilizator, care este o persoană fizică, care acționează pe Site în nume propriu și exclusiv în beneficiul personal.

– Date cu caracter personal: se referă, așa cum este definit la articolul 2 din „Legea privind protecția datelor și libertatea de informare” din 1978, modificată în 2004, la orice informație referitoare la o persoană fizică care este sau poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau unul sau mai multe articole ale
informație.

– Politica de confidențialitate: se referă la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal implementată de Octodoc.

– Servicii: se referă la toate serviciile oferite pe Site, de către Octodoc sau oricare dintre afiliații săi.

– Site: se referă la site-ul web și blogul octodoc.ro la octodoc.ro/blog („Blogul”) care este deținut și operat de Octodoc.

– Termeni și Condiții Specifice: se referă la termenii și condițiile care sunt specifice fiecărui Serviciu oferit de Octodoc, care completează acești Termeni și Condiții Generale și care urmează să fie acceptate de toți Utilizatorii care doresc să beneficieze de Servicii.

– Utilizator: se referă la orice utilizator al Site-ului care poate acționa ca Companie sau ca Persoană Independentă & Privată, indiferent dacă și-a creat sau nu un Cont.

– Compania Utilizator: se referă la orice Utilizator, care este o entitate juridică, care acționează pe Site în calitate de profesionist.

2. Obiect
Acești Termeni și Condiții Generale guvernează utilizarea Site-ului și se aplică Serviciilor oferite pe site
Site-ul și conținutul acestuia.
Orice utilizare a Site-ului sau comandă de Servicii implică acceptarea și aplicarea acestor Termeni și Condiții Generale.

3. Proprietatea conținutului Site-ului
A. Proprietatea Site-ului și conținutul acestuia

Toți utilizatorii recunosc că Site-ul și Platforma sunt proprietatea unică și exclusivă a Octodoc. În consecință, toate programele sau dezvoltările, codul sursă, grafica, textul, imaginile, logo-urile sau alt conținut prezent pe Site, necesare pentru funcționarea sau prezentarea acestuia, sunt supuse dreptului de autor,
marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală aparținând Octodoc.

Octodoc acordă Utilizatorilor un drept neexclusiv de utilizare, fără dreptul de a acorda sub-licență conținutul, pe durata și în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare ale acestuia.

b. Proprietatea Blogului

Blogul și conținutul său sunt proprietatea unică și exclusivă a Octodoc, fără a aduce atingere oricărei indicații contrare de pe Blog. Cu toate acestea, Octodoc nu este responsabil pentru conținutul Blogului, în cazul în care acesta nu este publicat de Octodoc.

4. Utilizarea Site-ului
A. Navigare și înregistrare

i. Utilizați fără crearea contului
Utilizatorul recunoaște prin prezenta că orice vizită sau navigare pe Site, chiar și fără crearea unui cont, este guvernată de prezentele Termeni și Condiții Generale, și în special de prevederile referitoare la proprietatea și conținutul Site-ului și cele referitoare la Cookie-uri.

ii. Crearea contului
Utilizarea Site-ului poate implica crearea unui Cont de către Utilizator. În consecință, Utilizatorul se obligă prin prezenta să creeze un Cont furnizând informații adevărate, exacte și complete. Utilizatorul recunoaște că Datele cu caracter personal trimise către Octodoc ca parte a creării Contului vor fi procesate așa cum este definit în Politica de confidențialitate.

Utilizatorul recunoaște că ar trebui să existe un singur cont pentru utilizator independent și privat și se obligă să nu creeze mai multe conturi.

Orice Utilizator care creează un Cont pe Site garantează că are dreptul și capacitatea de a face acest lucru.
Fiecare Utilizator este responsabil pentru propriile sale acțiuni și informațiile furnizate.

b. Termenii de utilizare ai site-ului

Utilizatorul se obligă să acționeze pe Site într-o manieră legitimă și legală și să fie major în conformitate cu legea aplicabilă în țara de reședință.

În consecință, se obligă să respecte prezentii Termeni și Condiții Generale și conținutul Site-ului și să acționeze astfel încât să nu prejudicieze Site-ul, funcționarea acestuia și drepturile de proprietate incluse pe Site.

Utilizatorul se angajează prin prezenta să utilizeze Site-ul și conținutul acestora în ceea ce privește drepturile de proprietate Octodoc. În consecință, Utilizatorul se angajează prin prezenta să nu copieze, vinde, modifice, adapteze, traduce, transferă, sublicențiază, distribuie, re-copie, descărca, reproduce sau folosește prin orice alt mijloc și a conținutului sau informațiilor site-ului. incluse pe Site.

Utilizatorul se angajează prin prezenta să nu descifreze, decompila, dezasambla sau să efectueze nicio inginerie inversă a niciunui software, inclusiv sau care face parte din Site sau Platformă.

Utilizarea conținutului site-ului pe orice alt site web sau mediu computerizat în rețea pentru orice scop este strict interzisă.

c. Răspundere
Utilizatorul recunoaște în mod expres că serviciile și Site-ul sunt furnizate „ca atare” de către Octodoc și că utilizarea Site-ului și a conținutului acestuia rămân sub responsabilitatea unică și exclusivă a Utilizatorului. Octodoc nu oferă nicio garanție cu privire la adecvarea Serviciilor cu cerințele Utilizatorului, nici în ceea ce privește neîntreruperea, absența erorilor sau securitatea Serviciilor, nici cu privire la fiabilitatea sau acuratețea rezultatelor Testelor efectuate pe Site.

Utilizatorul recunoaște în mod expres că Octodoc nu va fi făcut răspunzător pentru daunele indirecte nemateriale de orice natură, indiferent dacă sunt legate de utilizarea Site-ului (inclusiv, fără a se limita la, pierderi de profit, afaceri de daune rezultate din pierderea datelor sau activități întrerupte), datorate în special la:

utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor Site-ului;
accesul neautorizat sau deteriorarea datelor emise;
declarații sau acțiuni ale oricăror terți cu privire la Serviciile Site-ului;
orice altă problemă legată de Serviciile Site-ului.
Răspunderea Octodoc nu poate fi asumată în cazul oricărei erori sau funcționări defectuoase a Site-ului, Platformei sau Testelor.
Răspunderea Octodoc este limitată la furnizarea Site-ului și Platformei.

d. Sancțiuni

Octodoc își rezervă dreptul de a exclude sau suspenda Contul oricărui Utilizator care nu respectă termenii și condițiile de utilizare definite mai sus.

În consecință, în eventualitatea oricărei nerespectări, Octodoc va contacta Utilizatorul în cauză și poate solicita ca acesta din urmă să pună capăt neconformității observate. În situația în care implicit continuă, Octodoc poate suspenda Contul în cauză sau îl poate șterge la propria discreție și din proprie inițiativă.

În plus, Utilizatorii recunosc prin prezenta că orice nerespectare a prezentelor Condiții Generale și Condiții poate duce la un prejudiciu pentru Octodoc și recunosc că Octodoc poate pretinde despăgubiri de la Utilizator pentru prejudiciul suferit din cauza neîndeplinirii obligațiilor.

5. Date personale
Toate Datele personale colectate în cadrul Serviciilor vor fi prelucrate de Octodoc în conformitate cu Politica de confidențialitate.

6. Cookie-uri
Octodoc folosește „cookie” pentru a personaliza și optimiza navigarea și timpul online. Un cookie este un fișier text plasat temporar pe memoria PC-ului Utilizatorului (cookie de navigare „sesiune”) sau stocat permanent pe unitatea de disc (cookie „persistent”) de către un server Web. Cookie-urile nu pot executa programe sau introduce niciun virus în computerul dumneavoastră. Cookie-urile sunt atribuite în mod unic și pot fi citite doar de un server web de pe domeniul care le-a trimis.
Fiecare Utilizator are dreptul de a accepta sau de a refuza cookie-urile în orice moment prin modificarea setărilor browserului său web.
Cu toate acestea, refuzul de a accepta cookie-uri poate împiedica performanța și poate avea o influență negativă asupra navigării pe web.

7. Legea aplicabilă
Prezenții Termeni și Condiții Generale de Utilizare sunt guvernate de legea franceză. În cazul oricărei dificultăți în interpretarea sau executarea prezentului document, jurisdicția Curții de Apel din Orléans va deține competența jurisdicțională unică și exclusivă.

8. Dispoziții diverse
Dacă vreo prevedere din prezentul document este declarată nulă de către o instanță, aceasta nu va afecta valabilitatea altor prevederi din acești Termeni și Condiții Generale de Utilizare care vor rămâne în vigoare. Nicio renunțare
a oricăror prevederi din prezentele Termeni și Condiții Generale de Utilizare va constitui o renunțare viitoare sau definitivă la această stipulație sau la oricare alta.

Octodoc poate modifica prezentul document în totalitate sau în parte. Orice modificare adusă prezentelor Termeni și Condiții Generale de Utilizare va fi notificată Utilizatorilor care vor avea la dispoziție zece (10) zile de la data notificării în care să se opună noii versiuni a Termenilor și Condițiilor Generale.

În cazul oricărui refuz al noii versiuni a Termenilor și Condițiilor Generale în termenul indicat mai sus, acesta va fi considerat acceptat de către Utilizator.

În cazul oricărui dezacord al Utilizatorului cu privire la noua versiune a Termenilor și Condițiilor Generale, Octodoc își rezervă dreptul de a suspenda Contul de Utilizator.